phmb

grupa polskie hurtownie materiałów budowlanych

Łącząc różne przedsiębiorstwa na rynku budowlanym w strukturę Grupy PHMB zapewniamy naszym firmom optymalny poziom kosztów zakupu, wymianę doświadczeń, dzielenie się najlepszymi praktykami biznesowymi, wiedzą branżową, sprawdzonymi dostawcami. Jesteśmy sprawdzonym partnerem, który konsekwentnie realizuje swoją strategię działania na rynku od 1998 roku. Uczestnictwo w Grupie PHMB gwarantuje członkom Grupy atrybuty nowoczesnego i efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw, dających możliwość wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących dostawców, nawiązania bezpośrednich kontaktów z producentami, zapoznanie się z prognozami i poziomami cen.

Wymianę poglądów na temat najlepszych praktyk, procedur i polityk z zakresu procesu zakupów poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Procesy zachodzące w Grupie poprawiają efektywność ekonomiczną poszczególnych firm. Działając w imię wspólnych celów w różnych rejonach kraju, przedsiębiorstwa umacniają swą pozycję na lokalnych rynkach.

Grupa Polskie Hurtownie Materiałów Budowlanych, jest elitarną organizacją łączącą potencjały firm o silnej pozycji na rynkach lokalnych. Z tego względu wiele firm ubiega się o przynależność do Grupy. Uzyskanie miana członka Grupy PHMB jest wymierną korzyścią dla przedsiębiorstw, które dzięki pomocy innych udziałowców Grupy, będą mogły umocnić swoją pozycję na rynku i zwiększyć swe szanse wśród ostrej konkurencji.

Grupa Polskie Hurtownie Materiałów Budowlanych, jest elitarną organizacją łączącą potencjały firm o silnej pozycji na rynkach lokalnych. Z tego względu wiele firm ubiega się o przynależność do Grupy. Uzyskanie miana członka Grupy PHMB jest wymierną korzyścią dla przedsiębiorstw, które dzięki pomocy innych udziałowców Grupy, będą mogły umocnić swoją pozycję na rynku i zwiększyć swe szanse wśród ostrej konkurencji.

FACHMANN marka własna

grupa polskie hurtownie materiałów budowlanych sp. z o.o